Vážení přátelé,

pracujeme na tom, aby tradiční jihočeská architektura

nezmizela ze světa a neupadla v zapomnění.

Muzeum lidové architektury jižních Čech

je odborným pracovištěm otevřeným i veřejnosti.

Toto soukromé muzeum Ludmila  najdete v Lužnici u Třeboně.

Letos jsou návštěvy možné i po telefonické dohodě. Sezona 2019 začala 3.května.

V  roce 2019 se uskuteční již 7. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska. Organizátoři těchto dnů, společnost FOIBOS a Národní památkový ústav, pořádají tyto dny každoročně a vždy právě v období kolem 21. července. Tento termín je spojen s datem narození Jakuba Bursy, významného a osobitého lidového tvůrce, působícího v 19. století v okolí Volyně a Vlachova Březí.

V Lužnici u Třeboně bude vstup do místního muzea jihočeské lidové architektury právě v tuto neděli 21. července 2019 zdarma a bude spojený s dalšími atrakcemi pro děti i dospělé. Můžete se kromě brouzdání ve „virtuálním skanzenu“ těšit na různé kvízy, ankety i soutěže, děti si mohou vybarvit omalovánky, vyrobit si svůj hliněný domeček nebo se vyfotit v dřevácích. Každou celou hodinu bude odborná přednáška s promítáním neobvyklých snímků.

Především velké stavby a stavby liniového charakteru často vyžadují demolice starých objektů (dálnice, přehrady, železnice, elektrárny, silnice, úložiště..). Ale i běžný život přináší potřebu nahrazovat staré objekty novou výstavbou, vyžadující demolice, staré objekty mizí bez náhrady. Naději na záchranu a navíc na nové smysluplné využití přináší myšlenka skanzenu. Do skanzenu lze přenášet či zřizovat kopie nejen ucelených objektů a souborů, drobných objektů, ale i jejich částí, torz, jednotlivých prvků, dokumentací. Součástí areálu mohou být i lapidárium soch, božích muk, křížů, ale také amfiteátr či pódium, kostelík, rybník, sad vysokokmenných ovocných stromů, botanická zahrádka místních rostlin, ukázky chovu domácích zvířat, větrný mlýn.

Bohužel se zatím nenašly pozemky, kde by mohl být takový areál zřízen. Proto je zatím v provozu jen skanzen virtuální.

Prodejna jihočeského folkloru a lidové hudby na DVD

Součástí virtuálního skanzenu v Lužnici je také poradna a prodejna výrobků s folklorní tematikou nebo dokonce od pravých lidových řemeslníků. Sortiment prodejny a výstavy je často křehký a také se často obměňuje, proto je třeba přijet si vybrat k nám na místo. Poštou zásilky neposíláme. Prodáváme také CD a DVD s nahrávkami jihočeského folkloru.

Oblasti se zachovalou lidovou architekturou, dochovaným venkovským tradičním prostředím, nazýváme pojmem „živý skanzen“ – s tradičními hodnotami vesnice i krajiny se zde můžete seznámit přímo při výletech a procházkách, ať již jdete pěšky, jedete na kole či na koni, nebo dáváte přednost cestě autem nebo na motorce.

Například krajina Třeboňska – Třeboňská blata - je unikátní a možná i naší největší mozaikou mnoha vesnic i samostatných usedlostí, rybníků, rozlehlých borových lesů, vzácných rašelinišť, mokřadních luk a zachovalých říčních toků, hnízdišť vodního ptactva.

Tuto krajinu malebně doplňují původní stavení jihočeské lidové architektury většinou z 19.století – selského baroka. Navštívit můžete i několik vesnických památkových zón a rezervací. Chraňme a podporujme tyto unikátní, harmonicky rostlé soubory a ekosystémy!

Vesnická památková rezervace je vyšší stupeň plošné ochrany památkového území. VPR je území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek. Jedná se o území se zachovanými stavbami lidového charakteru, tedy vesnice, dělnické kolonie nebo předměstské čtvrti s lidovou architekturou. Důležitá je zachovaná (případně jenom minimálně narušená) urbanistická struktura takového území. V Česku bylo zřízeno 61 vesnických památkových rezervací, z toho 15 se jich nachází na území Jižních Čech.

Vesnické památkové rezervace v jižních Čechách:

  • Nejznámější rezervací, pod ochranou UNESCA, jsou Holašovice, nacházející se na úpatí Blanského lesa.
  • Další rezervace v okrese České Budějovice: Mazelov, Plástovice, Malé Chrášťany, Záboří.
  • Rezervace v okrese Tábor: Klečaty, Komárov, Mažice, Vlastiboř, Zálší, Záluží u Vlastiboře.
  • Další rezervace západně od Českých Budějovic: Nahořany, Vodice, Volary, Stachy, Dobrá.
  • Zajímavý je též soubor roubených stavení v oblasti Kovářovska (u Milevska), tam lze také najít archeoskanzen Zeměráj.

Muzejní expozice a expozice lidové kultury v regionu jižních Čech:

Další muzejní expozice lidové kultury jižních Čech:

Nejbližší skanzeny v sousedních regionech:

V městě Volary se dochovalo asi 10 původních dřevěných tzv. volarských domů alpského typu. Některé jsou staré již skoro 400 let. Volary jsou tímto typem zástavby jedinečně v celých Čechách. Volary byly totiž v 16.století kolonizovány rázovitou komunitou horských dobytkářů z oblasti Tyrol a Štýrska. Jedná se o rozlehlé roubené usedlosti se světnicemi v podkroví a pavlačí ve štítě.

Vývoj stavení uzavřeného tvaru pro chovatele dobytka ve vyšších polohách v jižní části okresů Český Krumlov, České Budějovice a Jindřichův Hradec byl dovršen vytvořením seníkového a sýpkového polopatra nebo úplného patra nejprve nad obytnou částí a průčelním křídlem a nakonec nad celým čtvercovým půdorysem dvora. Vzniká tak kompletně uzavřený kompaktní čtyřboký dvorec – „vierkanthof“. V řadě původně německých ale i českých vesnic tak najdeme množství dochovaných rozlehlých trojstranných i mohutných a impozantně vyhlížejících čtyřbokých dvorců – například v Mirkovicích, Perneku, Rojšíně (VPZ), dále v Blansku, Jindřiši, Klenovicích, Korytech, Kramolíně, Lipnici, Mičovicích, Oldřiši a Otíně.

O tom, že původní stavení v jihočeském kraji byla převážně dřevěná, dosud svědčí několik desítek zachovalých roubených domů, které nalezneme roztroušené po celém území kraje, ve všech okresech. Jsou to obytná stavení, dnes převážně sloužící k rekreaci, ale i původní stodoly a seníky. Často se až při demolici či přestavbě domu naleznou pod omítkou zbytky roubené konstrukce. Ukázky najdete v našem virtuálním skanzenu v Lužnici.

Připomínkujeme návrhy územních plánů a politik k tomu, aby bylo vesnické území s dochovalým tradičním sídelním a krajinným rázem vždy zařazeno do specifického způsobu využití, se stanovením tradičních charakteristik zástavby a regulativů respektujících pravidla místní lidové architektury.

Tradice Dnů lidové architektury

V  roce 2019 se uskuteční již 7. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2019. Tradice Dnů lidové architektury byla zahájena v roce 2013 u příležitosti 200. výročí narození Jakuba Bursy, proslulého zednického mistra a lidového umělce působícího v okolí Volyně a Vlachova Březí na Prachaticku, kde také v roce 2013 proběhly hlavní vzpomínkové akce, spojené s putováním po jím vytvořených stavbách. Příznivé ohlasy a řada podobných aktivit na různých místech naší země vzniklých spontánně na základě výzvy iniciátorů Roku lidové architektury, vyhlášeného v souvislosti s tímto výročím, vyústil v rozhodnutí organizátorů ze společnosti FOIBOS a Národního památkového ústavu pořádat Dny lidové architektury každoročně a vždy právě v období kolem 21. července, tedy v termínu spojeném s datem narození tohoto významného osobitého tvůrce.

V Lužnici bude vstup do místního muzea lidové architektury zdarma, spojený s dalšími atrakcemi, v neděli 21.července 2019. Více na www.lidove-stavby.cz. Můžete se těšit na kvízy, ankety i soutěže, děti si mohou vyrobit svůj hliněný domeček.

 

 


Kontakt

Stanislav Kovář
Polní 9, 373 71 Rudolfov
+420 604 602 972
FAX +420 728 533 746