C E S T A M I   K   D O M O V U    

Vydejte se s námi na některou z cest, možná je to ta pravá cesta právě pro vás...

POZOR! V Muzeu Lužnice bude v sobotu 27.7.2024 zavřeno! Zahraniční exkurze.

Stačí se rozhodnout, a začnou se dít změny! Cestami k domovu, to jsou odchody do světa i návraty domů, nová napojení na místa, přírodu a lidi. Tyto životodárné vztahy pomalu ztrácíme, díky výstavbě měst a rozšíření techniky se od míst, přírody a lidí odpoutáváme a tím se jim odcizujeme. Ale právě nová technika nám umožní další návraty - k sobě a do přírody. Jakoby se tím lidstvo znovu nacházelo, ve své podstatě osvobodilo a nově obrodilo, našlo novou cestu. Na našich toulkách se tomu učíme, poznáváme hlouběji sami sebe a okolní svět.

 

20.9. 2018 jsme založili expozici o jihočeské lidové architektuře,

muzeum a digitální skanzen

LUDMILA v Lužnici u Třeboně.

Letos jsme otevřeli sezónu

18. května 2024 vernisáží nové výstavy  -

- přijďte se podívat na tématické obrázky Alfreda Kindlera a dalších malířů!

Více zde: http://ludmila-cz.webnode.cz

nebo na další podstránce "Jihočeský skanzen".

Od května do září je otevřeno vždy v sobotu 10 - 16 h.

Od října do dubna je prohlídka muzea možná pouze po dohodě.

Nebo můžeme my přijet až k vám s naším "Pojízdným skanzenem".

 

Připravujeme také pěší výlety. Více na podstránce Pěší pouti.

Stanislav Kovář, architekt, urbanista, také ekolog a etnograf, nabízí kurzy, přednášky a pouti, pro jižní Čechy zdravější, pro zelenější kraj, pro zachování tradic.Jako architekt se věnuje především tzv. celostní architektuře a projektům ekodomů a ekoareálů. Ty se vyznačují nízkou energetickou spotřebou, úsporným využitím vody, bezodpadovým hospodářstvím i vlastní produkcí potravin. Šetrný přístup k surovinám, upřednostňování místního jídla či obnovitelné zdroje energie – to jsou jedny z hlavních témat programu soběstačnosti. Učíme se žít v harmonii se všemi živly, v souladu s přírodou. Vnímáme energii krajiny, stromů i lidských stavení. Více na www.architerika.cz.

Své poznatky i zážitky vtělil do knihy "Deník poutníka Robina", nakladatelství Grada Praha 2020, viz záložka KNIHA.

 

  Diskutovat můžete na              facebooku.

Aktuální akce a nabídky najdete také na www.posudkyprodomy.cz , www.architerika.cz.

   Nabídku revolučního bydlení pro všechny podobně smýšlející najdete na www.domkodomy.cz