A-SPEKTRUM s.r.o.

Zapsána v obch.rejstříku vedeném Kr.soudem v Č.Budějovicích,
spis.zn. odd.C, vložka 5771
Zastoupená jednatelem: Ing.arch. Stanislavem Kovářem,CSc.
Adresa: Otakarova 59, 370 01 České Budějovice

Tel: 604 602 972, 731 508 814
IČO 63907551, DIČ CZ63907551

E-mail: aspektrum@volny.cz