Pěší chůze, chůze bosky, poutě

je nejstarší, nejekologičtější a nejzdravější formou pohybu, formou nejméně hlučnou a zároveň i nejlevnější. Chůze nám přináší pocity svobody, nezávislosti, uvolnění, kondice a síly. Chůzí netrénujeme jen naše nohy, ale celé tělo i naši hlavu. Chůzí, naším putováním po krajině,poznáváme nejen naše okolí, ale i sebe sama, čistíme se a uzdravujeme.Pro cestu pěšky bychom si s sebou měli vzít hůl – může nám být v mnohém užitečná. Jako podpěra při chůzi, jako pomocník v nouzi, jako náš ochránce i přítel.

Vybavíme vás na cestu tak, že vám nebude nic chybět! Stačí, když se ponoříte sami do sebe a necháte vyplouvat z podvědomí myšlenky, které vás jako bloky tížily! 

Nabízíme přednášku o poutích a poutnictví. Zveme vás na poutní cestu do Santiaga de Compostela.

Hole a hůlky

K podpoře těla při chůzi používáme hole a hůlky. Je mnoho tvarů a materiálů holí.

První zadokumentovanou holí je asi otka Přemysla Oráče.

Hole nosili naši dědové i poutníci. Často byly různě zdobené.

Zajímavé jsou moderní hole skládací a víceúčelové.

V Lužnici u Třeboně můžete vidět celou muzejní sbírku holí a hůlek - viz Muzeum Ludmila.

Co nám přináší pěší turistika

Tato pouť pročistí váš mozek i vaše tělo, seznámíte se s přírodními i kulturními krásami chráněné oblasti Třeboňska, naplníte se novými zážitky, objevíte v sobě Tvůrce, navážete komunikaci se svou duší i Matkou Zemí, nacvičíte si, jak lépe překonávat různé překážky, konflikty či katastrofy.

Dobré místo

Jak je pro nás důležité pobývat na dobrých místech a jak je poznáme?
Čím se liší dobré místo od špatného? Jak poznali dobré místo pro stavbu obydlí naši předci?

Jaké místo je nejlepší k našemu odpočinku? Kde je dobré se zastavit?

Viz www.architerika.cz

Zdraví a nemoc

Jak souvisí stav naší mysli se stavem našeho těla?

Můžeme očekávat v budoucnosti nějaké významné změny? V počasí, v ekonomice, v kultuře či politice? Můžeme se na ně nějak připravovat?
Jaká jsou hlavní rizika? Jak lze přežít v domě a jak v divočině?

Má smysl usilovat o soběstačnost? Čeho se může soběstačnost týkat?

Poutnictví

Při jakémkoli putování se člověk vymaní ze všedních stereotypů a může se tak podívat na svůj život s odstupem. Poutě jsou proto příležitostí k zastavení či změně. Na posvátných místech v krajině se poutníci uvolní, zbaví starých nánosů v hlavě a načerpají novou sílu k životu.

Poutě nemusí být pouze náboženského charakteru. Ale již odedávna byly na různých místech církví zřizovány a vybavovány poutní cesty a poutní místa. Z nejznámějších u nás jsou Stará Boleslav, Příbram, Sázava, Velehrad, Svatý Hostýn či Zlaté Hory v Jeseníkách.

Svoji pouť, datum a cíl své cesty si ale můžete určit i sami, podle svých přání a možností. Silných míst je ještě všude kolem nás dost, stačí se jen pozorně dívat a poslouchat.

Více na www.cirkevnituristika.cz


Kontakt

Stanislav Kovář
Polní 9, 373 71 Rudolfov
+420 604 602 972
FAX +420 728 533 746