Naší činností podporujeme:

 

- Udržitelný rozvoj regionů, jejich soběstačnost a stabilitu


- Podpora domovního a rodinného hospodaření a péče, družstevnictví


- Pomoc obcím, dobrým nápadům a investicím, novým technologiím


- Podpora využití obnovitelných zdrojů a úspor energií, hospodaření s dešťovou vodou (HDV)


- Ochrana a tvorba zdravého a krásného prostředí a vodního režimu krajiny


- Možnosti pro zdravý pohyb, pěší chůzi, cyklistiku, poutnictví


- Zachování tradic a tradiční lidové architektury

- Vznik ekodomů, rodových usedlostí a rodových osad.

 

 

Vážení přátelé,

pokud byste nás rádi podpořili,

zavolejte nám nebo napiště na mail.

Jde nám přece všem o lepší svět kolem nás!

Jsme partnerem projektů Jihočeský skanzen, Nápady pro domy, Zahrada Anastázie, Radostný domov.

www.architerika.cz

www.posudkyprodomy.cz

www.napadyprodomy.cz

ludmila-cz.webnode.cz