Vážení přátelé, pracujeme na tom, aby tradiční jihočeská architektura

nezchátrala, neupadla v zapomnění a nezmizela zcela ze světa..

Otevřeno je od 1. května 2023 každou sobotu.  

POZOR:

V sobotu 27.5. 2023 bude naše muzeum

  výjimečně uzavřené, z důvodu výjezdu

na akci v Plzeňském kraji. Omlouváme se.

 Náhradní prohlídku lze sjednat na 604 602 972.

 Zvláštní bohatý program v našem muzeu 

připravujeme pro rok 2023 vždy na sobotu, nejblíž těmto svátkům:

- Svatého Jana Nepomuckého - zahájení sezóny 13. května, vernisáž obrazů ve 14 h

- 2. června dopoledne - oslava Den dětí v muzeu, soutěže

- Svatého Jana Křtitele (24.červen), patrona kovářů, též oslava vody 17.6. a slunovrat - výlet do Strážnice

- Svaté Maří Magdalény - Marmeládobraní - sobota 15. července, Den lidové architektury 

- Svatého Bartoloměje (13. srpna), patrona sedláků - vzpomínka na lidové stavitele

- Svaté Ludmily (16. září), patronky muzea - sobotní koncert

- Den otevřených ateliérů 14. října, ukončení sezóny. 

Muzeum jihočeské lidové architektury

je odborným pracovištěm otevřeným ve vybrané dny i veřejnosti.

Toto soukromé muzeum Ludmila najdete v Lužnici u Třeboně.

Návštěvy pro 4 a více osob jsou možné také po telefonické dohodě.

Sledujte speciální dny s vycházkami do okolí, na Třeboňská Blata.

Více zde.

Informace o fotosoutěži pro rok 2023 najdete na podstránce Sympozium a soutěže.

Můžete si nás pozvat i Vy na ukázky a besedu jako tzv. pojízdný skanzen:

V  roce 2023 se 15.července uskuteční již 11. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska - u nás bude spojen s Marmeládobraním.

Dny lidové architektury pořádá Národní památkový ústav každoročně a vždy právě v období kolem 21. července. Tento termín je spojen s 200.výročím narození Jakuba Bursy, významného a osobitého lidového tvůrce, působícího v 19. století v okolí Volyně a Vlachova Březí. 

V této sezóně jsou v naší galerii přístupny také tyto výstavky:

- ze starých světnic a stodol

- hole a hůlky ke všem příležitostem, ekologická doprava

- výsledky fotosoutěže Za lidovou architekturou jižních Čech

- obrázky, magnetky a sklo Ireny Kovářové, jihočeské výtvarnice

- z pozůstalosti kováře a vynálezce Franty Čecha

- skici z venkova Jana Kudláčka

- broušené sklo na jihu Čech

- současní řemeslníci se inspirují

- obrazy a kresby z jihočeského venkova - akad.mal. Miroslav Konrád

- lidové hudební nástroje

- moudrosti našich předků.

museum v cr.jpg

V Lužnici u Třeboně je vstup do místního muzea jihočeské lidové architektury spojený i s dalšími atrakcemi pro děti i dospělé. Můžete se kromě brouzdání ve „virtuálním skanzenu“ těšit na různé kvízy, ankety i soutěže, děti si mohou vybarvit omalovánky, vyrobit si svůj papírový nebo moduritový domeček či se vyfotit v dřevácích nebo na chůdách. Bývá zde i odborná přednáška s promítáním neobvyklých snímků a filmů, nebo prohlídka obce.

Statek v nedalekých Kojákovicích

Především velké stavby a stavby liniového charakteru často vyžadují demolice starých objektů (dálnice, přehrady, železnice, elektrárny, silnice, úložiště..). Ale i běžný život přináší potřebu nahrazovat staré objekty novou výstavbou, vyžadující demolice, staré objekty mizí bez náhrady. Naději na záchranu a navíc na nové smysluplné využití přináší myšlenka skanzenu. Do skanzenu lze přenášet či zřizovat kopie nejen ucelených objektů a souborů, drobných objektů, ale i jejich částí, torz, jednotlivých prvků, dokumentací. Součástí areálu mohou být i lapidárium soch, božích muk, křížů, ale také amfiteátr či pódium, kostelík, rybník, sad vysokokmenných ovocných stromů, botanická zahrádka místních rostlin, ukázky chovu domácích zvířat, větrný mlýn.

Bohužel se zatím nenašly pozemky, kde by mohl být takový areál zřízen. Proto je zatím v provozu jen náš skanzen virtuální jako součást muzea Ludmila.

Prodejna artefaktů jihočeského folkloru a také lidové hudby na CD a DVD.

Součástí virtuálního skanzenu v Lužnici je také poradna a prodejna výrobků s folklorní tematikou nebo dokonce od pravých lidových řemeslníků. Sortiment prodejny a výstavy je často křehký a také se často obměňuje, proto je třeba přijet si vybrat k nám na místo. Poštou zásilky neposíláme. 

Pohled do vstupní haly muzea

Oblasti se zachovalou lidovou architekturou, dochovaným venkovským tradičním prostředím, nazýváme pojmem „živý skanzen“ – s tradičními hodnotami vesnice i krajiny se zde můžete seznámit přímo při výletech a procházkách, ať již jdete pěšky, jedete na kole či na koni, nebo dáváte přednost cestě autem nebo na motorce.

Například krajina Třeboňska – Třeboňská blata - je unikátní a možná i naší největší mozaikou mnoha vesnic i samostatných usedlostí, rybníků, rozlehlých borových lesů, vzácných rašelinišť, mokřadních luk a zachovalých říčních toků, hnízdišť vodního ptactva.

Tuto krajinu malebně doplňují původní stavení jihočeské lidové architektury většinou z 19.století – selského baroka. Navštívit můžete i několik vesnických památkových zón a rezervací. Chraňme a podporujme tyto unikátní, harmonicky rostlé soubory a ekosystémy!

Pořádáme vycházky na Třeboňská blata.

Vesnická památková rezervace je vyšší stupeň plošné ochrany památkového území. VPR je území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek. Jedná se o území se zachovanými stavbami lidového charakteru, tedy vesnice předměstské čtvrti s lidovou architekturou. Důležitá je zachovaná (případně jenom minimálně narušená) urbanistická struktura takového území. V Česku bylo zřízeno 61 vesnických památkových rezervací, z toho 15 se jich nachází na území Jižních Čech.

Vesnické památkové rezervace v jižních Čechách:

  • Nejznámější rezervací, pod ochranou UNESCA, jsou Holašovice, nacházející se na úpatí Blanského lesa.
  • Další rezervace v okrese České Budějovice: Mazelov, Plástovice, Malé Chrášťany, Záboří.
  • Rezervace v okrese Tábor: Klečaty, Komárov, Mažice, Vlastiboř, Zálší, Záluží u Vlastiboře.
  • Další rezervace západně od Českých Budějovic: Nahořany, Vodice, Volary, Stachy, Dobrá.
  • Zajímavý je též soubor roubených stavení v oblasti Kovářovska (u Milevska), tam lze také najít i archeoskanzen Zeměráj.

Muzejní expozice a expozice lidové kultury v regionu jižních Čech:

Další muzejní expozice lidové kultury jižních Čech:

Nejbližší skanzeny v sousedních regionech:

V městě Volary se dochovalo asi 10 původních dřevěných tzv. volarských domů alpského typu. Některé jsou staré již skoro 400 let. Volary jsou tímto typem zástavby jedinečně v celých Čechách. Volary byly totiž v 16.století kolonizovány rázovitou komunitou horských dobytkářů z oblasti Tyrol a Štýrska. Jedná se o rozlehlé roubené usedlosti se světnicemi v podkroví a pavlačí ve štítě.

Vývoj stavení uzavřeného tvaru pro chovatele dobytka ve vyšších polohách v jižní části okresů Český Krumlov, České Budějovice a Jindřichův Hradec byl dovršen vytvořením seníkového a sýpkového polopatra nebo úplného patra nejprve nad obytnou částí a průčelním křídlem a nakonec nad celým čtvercovým půdorysem dvora. Vzniká tak kompletně uzavřený kompaktní čtyřboký dvorec – „vierkanthof“. V řadě původně německých ale i českých vesnic tak najdeme množství dochovaných rozlehlých trojstranných i mohutných a impozantně vyhlížejících čtyřbokých dvorců – například v Mirkovicích, Perneku, Rojšíně (VPZ), dále v Blansku, Jindřiši, Klenovicích, Korytech, Kramolíně, Lipnici, Mičovicích, Oldřiši a Otíně.

O tom, že původní stavení v jihočeském kraji byla převážně dřevěná, dosud svědčí několik desítek zachovalých roubených domů, které nalezneme roztroušené po celém území kraje, ve všech okresech. Jsou to obytná stavení, dnes převážně sloužící k rekreaci, ale i původní stodoly a seníky. Často se až při demolici či přestavbě domu naleznou pod omítkou zbytky roubené konstrukce. Ukázky najdete v našem virtuálním skanzenu v Lužnici.

Připomínkujeme návrhy územních plánů a politik k tomu, aby bylo vesnické území s dochovalým tradičním sídelním a krajinným rázem vždy zařazeno do specifického způsobu využití, se stanovením tradičních charakteristik zástavby a regulativů respektujících pravidla místní lidové architektury.

Tradice Dnů lidové architektury v Lužnici

V  roce 2023 se uskuteční již 11. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska. Tradice Dnů lidové architektury byla zahájena v roce 2013 u příležitosti 200. výročí narození Jakuba Bursy, proslulého zednického mistra a lidového umělce působícího v okolí Volyně a Vlachova Březí na Prachaticku, kde také v roce 2013 proběhly hlavní vzpomínkové akce, spojené s putováním po jím vytvořených stavbách. Příznivé ohlasy a řada podobných aktivit na různých místech naší země vzniklých spontánně na základě výzvy iniciátorů Roku lidové architektury, vyhlášeného v souvislosti s tímto výročím, vyústil v rozhodnutí organizátorů ze společnosti FOIBOS a Národního památkového ústavu pořádat Dny lidové architektury každoročně a vždy právě v období kolem 21. července, tedy v termínu spojeném s datem narození tohoto významného osobitého tvůrce. V Lužnici bývá vstup do místního muzea lidové architektury spojený s dalšími atrakcemi. Více na www.lidove-stavby.cz

Oslavy Dne lidové architektury v Lužnici bývají spojeny s Marmeládobraním - ochutnávky, ukázky sběru, zpracování a uchování zahradních a lesních plodů. Letos budou v sobotu 15.července, 10 - 16 hodin.

Volný vstup do Muzea nabízíme každému, kdo pozná, k čemu se používal tento předmět a jak se mu říkalo:

P7110001-palka.JPG

Podporujeme také další akce se vztahem k ochraně vody, stromů a krajiny, soběstačnosti, k čisté mobilitě a přírodnímu stavitelství.

Více na www.onanotherway.cz